Primăria oraşului Mihăileşti Giurgiu
Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, 700064

Primăria oraşului Mihăileşti

Primar -  Dumitru   Stan  

Viceprimar - Mihai  Dobre

Secretar - Florica Stancu

Şef serviciu financiar -contabil, investiţii, impozite şi taxe locale - ing. Aurelia Păun

Suprafaţa totală de 5600 ha, din care intravilan 644 ha

Locuitori - 7483

Număr gospodării - 2850

Unităţi  sociale: 5 şcoli, 5 grădiniţe, 2 dispensare, 5 biserici, o poştă, un notariat public, Poliţie (cu următoarele servicii: circulaţie, evidenţa populaţiei, cercetări penale, etc), o bibliotecă, un dispensar veterinar, Trezoreria oraşului Mihăileşti, Banca Comercială Română, CEC.